Farm Business Innovation Competition / Gystadleuaeth Arloesi Busnes Fferm

Last Thursday at the Royal Welsh Show, Rural Advisor & CFfI Cymru Wales YFC launched the Farm Business Innovation Competition 🤩
The competition is open to all Wales YFC members from the age of 18 to 30 🚜
We will be hosting a webinar session on Monday 14th August at 8:00pm to discuss the next steps. To sign up for the event, please click on the link below and follow the instructions or for further information please email materiongwledig@yfc-wales.org.uk 📧
***
Ddydd Iau diwethaf yn Sioe Frenhinol Cymru, lansiodd Rural Advisor a CFfI Cymru Wales YFC Gystadleuaeth Arloesi Busnes Fferm 🤩
Mae’r gystadleuaeth yn agored i holl aelodau CFfI Cymru rhwng 18 a 30 oed 🚜
Byddwn yn cynnal sesiwn gwebinar Nos Lun 14 Awst am 8:00pm i drafod y camau nesaf. I gofrestru ar gyfer y digwyddiad, cliciwch ar y ddolen isod a dilynwch y cyfarwyddiadau, neu am ragor o wybodaeth e-bostiwch materiongwledig@yfc-wales.org.uk 📧