Cystadleuaeth Arloesi Busnes Gwledig

🚜🌟Cystadleuaeth Arloesi Busnes Gwledig 🌟🚜
🧑‍🌾Ynghyd â CFfI Cymru Wales YFC, mae Rural Advisor yn falch o gyflwyno ein cystadleuaeth Arloesi Busnes Gwledig. Cyfle i aelodau gael cymorth gyda chynllunio busnes ac ennill gwerth £1000 o ymgynghoriaeth.
🗳️Cofrestrwch eich diddordeb ar gyfer y gweithdy cynllunio busnes erbyn yr 20fed o Chwefror (cynhelir y gweithdy yn ystod wythnos gyntaf mis Mawrth).