Rural Advisor

Advisory Service for Rural Issues

Home Amdanom ni

Amdanom ni

Rural Advisor yw chwaer-gwmni Agri Advisor a sefydlwyd yn 2011. Gall Rural Advisor ac Agri Advisor weithio’n ddi-dor gyda’i gilydd er mwyn hwyluso gwaith ar amryw o faterion i gleientiaid.

Mae ein tîm yn Rural Advisor yn arbenigwyr mewn cynghori busnesau gwledig o fentrau ffermio i arallgyfeirio. Rydym ni’n byw a gweithio yn yr ardaloedd gwledig rydym ni’n gwasanaethu gyda’r brif nod o ddarparu gwasanaethau cyngor ansawdd uchel a phwrpasol.

O fewn y tîm mae gennym ni ystod o brofiad arbenigol mewn ystod o faterion cynghorol. Mae ein cleientiaid yn amrywiol a gwahanol sy’n adlewyrchu’r ystod o wasanaethau rydym ni’n cynnig i bobl wledig.

Bydd ein tîm yn Rural Advisor yn cynllunio pecyn ar gyfer pob busnes unigol sy’n ymateb i’w anghenion a gofynion, gan sicrhau ei fod yn darparu ar gyfer eu hanghenion cyngor fel busnes gan weithio ar y cyd gyda phartneriaid a busnesau arall lle bo angen.