Rural Advisor

Advisory Service for Rural Issues

Home Cynllunio

Cynllunio

Gall Rural Advisor helpu cleientiaid gyda chymhlethdodau cynllunio a’r broses rheoli datblygiad. Rydym yn darparu cymorth ar:

 • Datblygiad a ganiateir a hysbysiad ymlaen llaw
 • Gwaredu amodau
 • Tystysgrifau cyfreithlondeb (defnydd neu ddatblygiad)
 • Y broses cyn-ymgeisio
 • Ceisiadau Cynllunio
 • Cydsyniad Adeilad Rhestredig
 • Apeliadau
 • Sylwadau/Gwrthod Ceisiadau Cynllunio
 • Problemau Gorfodi
 • Anghydfodau ffin
 • Cynlluniau Datblygiad
 • Prosiectau Arallgyfeirio

Mae’r tîm yn tynnu oddi wrth eu gwybodaeth fanwl a chyfoes o’r gyfraith gynllunio a pholisi yng Nghymru a Lloegr. Yn ogystal, mae gennym ni brofiad sylweddol mewn ymarfer cynllunio proffesiynol ar lefel Llywodraeth ganolog a lleol. Mae’r cyfuniad hon o arbenigaeth gyfreithiol a chynllunio yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr a gwybodus i ymarferoldeb a naws y prosesau cynllunio a’n sicrhau bod ein cyngor cynllunio yn hollol wybodus a phragmatig.

Gallwn helpu gydag ystod eang o faterion sy’n ymwneud â chynllunio.